Entrevista realizada con ocasión da presentación de C.XXI ás eleccións xerais.