Entrevista realizada con ocasión do coñecemento da presentación de C.XXI ás eleccións xerais.