This clip is still processing.

entrevista realizada o 04/03/2013


Entrevista na que se falou da estafa das preferentes