Bernameya Pêlistan - Berhevkirin û pêşkêşkirin Demhat Dêrikî - Helbestên Ahîn Zozanî

demhat deriki

Bernameya Pêlistan - Berhevkirin û pêşkêşkirin Demhat Dêrikî - Helbestên Mesûd Xelef

Xwendin Demhat Dêrikî

Bernameya Pêlistan - Berhevkirin û pêşkêşkirin Demhat Dêrikî - Helbestên Meral Varişli

demhat deriki - Helbestên Meral Varişli

Bernameya Pêlistan - Berhevkirin û pêşkêşkirin Demhat Dêrikî - Helbestên Nezîr Mele

Bernameya Pêlistan - Berhevkirin û pêşkêşkirin Demhat Dêrikî - Helbestên Nezîr Mele

Bernameya Pêlistan - Berhevkirin û pêşkêşkirin Demhat Dêrikî - Helbestên Aydin Orak

Helbestên Aydin Orak - Xwendin Demhat Dêrikî

Billy

Taken from The Early Singles

Bytecast42

entrevista casa edição